Bekijk onze voorwaarden
Scheurrand Scheurrand
Historie
Restauratie
Stichting
Vrienden
Toekomst
Contact
Historie
Restauratie
Stichting
Vrienden
Toekomst
Contact

Algemene voorwaarden

Over Coops Molen
Over Coops Molen
Over Coops Molen

Op het gebruik van deze website (www.coopsmolen.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Coops Molen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Coops Molen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Coops Molen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Coops Molen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Coops Molen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Coops Molen te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Coops Molen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Coops Molen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Coops Molen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Coops Molen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Vrienden worden
Spacer

Adres

Wiekenweg 3
7021KG Zelhem

T:  +31(0)314-769038
E:  meel@coopsmolen.nl
KvK: 70669929
BTW: NL858415173B01

Spacer

Social Media

• Facebook
• Youtube
Linkedin
Twitter
Instagram

Spacer

Links

• Voorwaarden
• Cookies & Privacy

ANBI

 

Naar boven

Landschap Landschap Derk Derk

Ontwerp

Toonworkz Zutphen Toonworkz Zutphen

Realisatie

GoodDave Webdesign Zutphen GoodDave Webdesign Zutphen