Financieel jaarverslag 2018
Scheurrand Scheurrand
Historie
Restauratie
Stichting
Vrienden
Toekomst
Contact
Historie
Restauratie
Stichting
Vrienden
Toekomst
Contact

Financieel jaarverslag 2018

STICHTING COOPS MOLEN
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Baten
Baten uit giften/donaties € 25
—-
Totaal baten € 25

Lasten
Algemene kosten €5.318
Financiële lasten € 97
——
Totaal lasten €5.415

Resultaat -€5.390

BALANS 31-12-2018

Activa
Vorderingen € 5.277
Liquide middelen €346.967
——–
Totaal activa €352.244

Passiva
Eigen vermogen -€ 5.390
Kortlopende schulden €357.634
——–
Totaal passiva €352.244

TOELICHTING
Stichting Coops Molen is op 18 januari 2018 opgericht. Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het opstarten van haar activiteiten.

Vrienden worden
Spacer

Adres

Wiekenweg 3
7021KG Zelhem

T:  +31(0)314-769038
E:  meel@coopsmolen.nl
KvK: 70669929
BTW: NL858415173B01

Spacer

Social Media

• Facebook
• Youtube
Linkedin
Twitter
Instagram

Spacer

Links

• Voorwaarden
• Cookies & Privacy

ANBI

 

Naar boven

Landschap Landschap Derk Derk

Ontwerp

Toonworkz Zutphen Toonworkz Zutphen

Realisatie

GoodDave Webdesign Zutphen GoodDave Webdesign Zutphen