Financieel jaarverslag 2019
Scheurrand Scheurrand
Historie
Restauratie
Stichting
Vrienden
Toekomst
Contact
Historie
Restauratie
Stichting
Vrienden
Toekomst
Contact

Financieel jaarverslag 2019

STICHTING COOPS MOLEN
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Baten
Baten uit giften/donaties € 566
—-
Totaal baten € 566

Lasten
Algemene kosten €3.157
Financiële lasten € 115
——
Totaal lasten €3.272

Resultaat -€2.706

BALANS 31-12-2019

Activa
Vorderingen € 355
Liquide middelen €63.906
——–
Totaal activa €64.261

Passiva
Eigen vermogen -€ 8.096
Kortlopende schulden €72.357
——–
Totaal passiva €64.261

TOELICHTING
Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van het opstarten van haar activiteiten.

Vrienden worden
Spacer

Adres

Wiekenweg 3
7021KG Zelhem

T:  +31(0)314-769038
E:  meel@coopsmolen.nl
KvK: 70669929
BTW: NL858415173B01

Spacer

Social Media

• Facebook
• Youtube
Linkedin
Twitter
Instagram

Spacer

Links

• Voorwaarden
• Cookies & Privacy

ANBI

 

Naar boven

Landschap Landschap Derk Derk

Ontwerp

Toonworkz Zutphen Toonworkz Zutphen

Realisatie

GoodDave Webdesign Zutphen GoodDave Webdesign Zutphen